ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة
با قلب بشر، مونس و دمساز حسین است،در خلوت دل محرم و همراز، حسین است. 
قالب وبلاگ
گرچه موارد متعددى از پیامهاى پیشین بویژه پیام انتقاد كه در فصل گذشته ملاحظه نمودید، متضمن پیام شهادت نیز مى باشد و مضمون آنها بیانگر آمادگى امام براى فداكارى در راه اعلاى كلمه توحید و از بین بردن موانع پیشرفت اسلام و بذل جان و مال در راه عقیده و آرمان خویش است ، ولى به جهت اهمیت موضوع و صراحت پیام شهادت آن بزرگوار و جلب توجه بیشتر اینك نمونه هایى از این شعار پیام را به صورت بخشى مستقل و جداگانه در اختیار خوانندگان عزیز قرار مى دهیم :
1/18 - خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جید الفتاة ، و ما اولهنى الى اسلافى اشتیاق یعقوب الى یوسف ، و خیر لى مصرع انا لاقیه ، كانى باوصالى تقطعها عسلان الفلاة بین النواویس و كربلا فیملان منى اكراشا جوفا و اجربة سغبا، لا محیص عن یوم خط بالقلم ، رضا الله رضانا اهل البیت ، نصبر على بلائه و یوفنا اجور الصابرین ... الا من كان فینا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فلیرحل معنا، فانى راحل مصبحا ان شاء الله تعالى (124)
مرگ بر فرزندان آدم لازم و حتمى گردیده ، همانند گردنبد كه لازمه گردن دختران جوان است و من به دیدار نیاكانم آنچنان مشتاقم مانند اشتیاق یعقوب به دیدار یوسف و براى من قتلگاه معین شده كه به آنجا خواهم رسید و گویا مى بینم كه درندگان بیانانها (لشكركوفه ) در سرزمین میان نواویس (125) و كربلا اعضاى بدن مرا قطعه - قطعه كرده و شكمهاى گرسنه خود را با آنها سیر و انبانهاى خالى خود را پر مى كنند، از پیش آمدى كه با قلم قضا و قدر نوشته شده است ، گریزى نیست ، خشنودى خداوند ما اهل بیت پیامبر صلى الله علیه و آله است ، در برابر امتحان خدا صبر و شكیبایى مى خواهد در راه ما از جانش ‍ بگذرد و خونش را در راه لقاى خداوند نثار كند، آماده حركت با ما باشد كه من فردا صبح حركت خواهم نمود. ان شاء الله تعالى ).
این جملات ، بخشى از سخنرانى حسین بن على علیه السلام است كه یك روز قبل از حركت از مكه آن را ایراد نموده است .
نامه اى به بنى هاشم
2 / 18 - بسم الله الرحمن الرحیم ، من الحسین بن على الى محمد بن على و من قبله من بنى هاشم . اما بعد، فان من لحق بى استشهد و من لم یلحق بى لم یدرك الفتح ، و السلام .(126)
(به نام خداوند بخشنده مهربان . از حسین بن على به محمد بن على و افراد دیگر از بنى هاشم كه در نزد وى هستند. اما بعد هریك از شما در این سفر به من ملحق شود، به شهادت خواهد رسید و هر كس از شما مرا همراهى نكند، به پیروزى دست نخواهد یافت . والسلام ).
بنا به نقل محدث بزرگ (ابن قولویه ) حسین بن على علیه السلام این نامه را در ایامى كه در مكه اقامت داشت براى برادرش ‍ (محمد حنفیه ) و سایر افراد بنى هاشم كه در مدینه بودند، نگاشت و (ابن عساكر و ذهبى ) هم نظریه (ابن قولویه ) را تایید نموده اند. (127)
ولى مرحوم (سید بن طاووس ) (128) از (كلینى رحمة الله علیه ) نقل مى كند كه این نامه از ناحیه حسین بنى على علیه السلام پس از آنكه از مكه حركت نموده ، صادر شده است .
در بطن عقبه
3 / 18 - ما ارانى الا مقتولا، فانى رایت فى المنام كلابا تنهشنى ، و اشدها على كلب ابقع .(129)
(من درباره خودم هیچ پیش بینى نمى كنم جز اینكه كشته خواهم شد؛ زیرا در عالم رویا دیدم كه سگهاى چندى به من حمله نمودند و درنده ترین آنها سگى بود سفید و سیاه ).
امام علیه السلام این خبر را در منزل (بطن عقبه ) به اطلاع یاران و اهل بیت خویش رسانید.
4 / 18 - انى خفت براسى فعن لى فارس و هو یقول : القوم یسیرون و المنایا تسرى الیهم ، فعلمت انها انفسها نعیت الینا .(130)
(من سرم را به زین اسب گذاشته بودم كه خواب خفیفى بر چشمم مسلط شد، در این موقع صداى اسب سوار (هاتفى ) به گوشم رسید كه مى گفت اینان به هنگام شب در حركتند، مرگ هم آنان را تعقیب مى كند و براى من معلوم شد كه این خبر مرگ ماست ).
امام این جمله را پس از حركت از (قصر بنى مقاتل ) و در نزدیكى كربلا فرمود، آنگاه كه قافله شبانه در حركت بود، صداى استرجاع امام بلند شد، حضرت على اكبر علت این استرجاع را سؤ ال نمود، امام در پاسخ وى فرمود: (انى خففت براءسى ...).
هنگام ورود به كربلا
5 / 18 - ارض كرب و بلاء قفوا و لا تبرحوا و حطوا و لا ترحلوا فهیهنا و الله محط رحالنا و هیهنا و الله سفك دمائنا و هیهنا و الله تسبى حریمنا و هیهنا و الله محل قبورنا و هیهنا و الله محشرنا و منشرنا و بهذا و عدنى جدى رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم و لا خوف لو عده .(131)
اینجا سرزمین حزن و مصیبت است بایستید و حركت نكنید، بارها را بگشایید و منزل كنید، به خدا سوگند اینجاست محل فرود آمدن قافله ما، و به خدا سوگند همین جاست جایگاه ریخته شدن خونهاى ما، و به خدا سوگند اینجاست كه خانواده ما اسیر مى شود و به خدا سوگند اینجاست محل قبرهاى ما و به خدا سوگند اینجاست حشر و نشر ما كه جدم رسول خدا به من وعده داده است و خلافى در وعده او نیست ).
امام ، این جملات را هنگام ورود به سرزمین كربلا ایراد فرمود.
عصر تاسوعا
6 / 18 - انى رایت رسول الله صلى الله علیه و آله فقال لى : انك تروح الینا .(132)
(اینك جدم رسول خدا صلى الله علیه و آله را در خواب دیدم كه به من فرمود: به نزد ما خواهى آمد).
امام ، این جمله را در عصر تاسوعا فرمود، آنگاه كه در كنار خیمه به شمشیرش تكیه نموده و خواب خفیفى بر چشمان آن حضرت غالب گردید و همان وقت لشكر كوفه به سوى خیمه ها حركت نمود و چون زینب كبرى علیهاالسلام هلهله دشمن را شنید، شتابزده برادرش را بیدار كرده و از وضعى كه پیش آمده بود كه را مطلع نمود، در این موقع آن حضرت فرمود: انى رایت رسول الله صلى الله علیه و آله فى المنام ... .
7 / 18 - ...و قد اخبرنى جدى رسول الله صلى الله علیه و آله بانى ساساق الى العراق ، فانزل ارضا یقال لها عمورا و كربلا، و فیها استشهد و قد قرب الموعد، الا و انى اظن یومنا من هولاء یومنا من هولاء الاعداء غدا... .
(...جدم رسول خدا به من چنین چیزى خبر داده بود كه من به عراق فرا خوانده مى شوم و در محلى كه به آن عمورا و كربلا مى گویند فرود آمده و در همانجا به شهادت مى رسم و اینك وقت آن رسیده است و به گمان من فردا دشمن جنگ را با ما آغاز خواهد نمود).
8 / 18 - انى غدا اقتل ، و تقتلون كلكم معى ء، و لا یبقى منكم واحد .(133)
(من فردا كشته مى شوم و همه شما حتى قاسم و عبدالله شیرخوار كشته خواهد شد و كسى از شما زنده نخواهد ماند).
حسین بن على علیه السلام عصر تاسوعا یا شب عاشورا یا شب عاشورا در میان یارانش سخنرانى و با جملاتى كه از رسول خدا نقل نمود و شهادت خود و هركس را كه همراه اوست ، صریحا اعلان كرد، آنگاه به همه آنان اجازه مرخصى داد و هر یك از آنان با بیانى استقامت و پایدارى خود را ابراز نمود و در اینجا بود كه براى آخرین بار با یك جمله دیگر، آینده را براى آنان ترسیم نمود و چنین فرمود:)
9/18 - ...رایت كان كلابا قد شدت على لتنهشنى ، و فیها كلب ابقع رایته اشدها على ، اظن ان الذى یتولى قتلى رجل ابرص ‍ من بین هولاء القوم ، ثم انى رایت بعد ذلك جدى رسول الله صلى الله علیه و آله و معه جماعة من اصحابه و هو یقول لى : یا بنى انت شهید آل محمد و قد استبشر بك اهل السموات و اهل الصفیح الاعلى ، فلیكن افطارك عندى اللیلة ، عجل و لا تؤ خر، فهذا ملك قد نزل من السماء لیاءخذ دمك فى قارورة خضراء، فهذا ما رایت و قد انف الامر و اقترب الرحیل من هذه الدنیا لا شك فى ذلك .(134)
سحرگاهان شب عاشورا خواب سبكى چشم امام علیه السلام را فرا گرفت و چون بیدار گردید خطاب به یاران و اصحابش چنین فرمود:
(من در خواب دیدم گویا كه چندین سگ بر من حمله مى كنند و درنده ترین آنها سگى بود به رنگ سیاه و سفید و چنین گمان مى كنم قاتل من از میان این مردم كسى است كه به مرض برص مبتلاست . پس از آن رسول خدا را با گروهى از یارانش ‍ در خواب دیدم كه به من فرمود پسركم تو شهید آل محمد هستى و ساكنان آسمانها و عرش برین ، آمدن تو را به همدیگر مژده و بشارت مى دهند. تو امشب افطار را نزد من خواهى بود، بشتاب و تاخیر روامدار. و اینك فرشته اى از آسمان فرود آمده است تا خون تو را در شیشه سبز رنگى جمع آورى و حفظ كند این بود خوابى كه من دیدم ، اینك وقت آن فرا رسیده و زمان كوچ كردن از این دنیا، نزدیك شده است و شكى در آن نیست ).
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

نویسندگان
لینک های مفید
نظر سنجی
آیا از وبلاگ ما راضی هستین؟


صفحات جانبی
لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
:: خرید آنلاین شارژ موبایل :://Ashoora.ir|Ashoora-Logo Begins
تماس با مادر این وبلاگ
در كل اینترنت

Code Center

:: خرید آنلاین شارژ موبایل ::

Code Center

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات